Opština Tutin kao jedna od Sandžačkih opština nalazi se na teritoriji jugozapadne Srbije i graniči se sa 7 drugih opština: Novim Pazarom, Sjenicom, Zubinim potokom i Istokom iz Srbije, a Rožajama, Beranama i Bijelim Poljem iz Crne Gore. Teritorija opštine Tutin sa prosečnom nadmorskom visinom od 1000m prostire se na površini od 741 km2 što je čini, zajedno sa opštinom Novi Pazar, drugom opštinom Raškog okruga, dok je po broju stanovnika (30.054) treća opština istog okruga.
Opština Tutin spada među najviše opštine u Srbiji, sa prosječnom nadmorskom visinom iznad 1.000 m. Ispod 800 m nadmorske visine nalazi se samo 15 km2 teritorije opštine. Njih čine delovi dolina Sebečevske i rijeke Ibar. Između 800 i 1.000 m nadmorske visine nalaze se, uglavnom, više površine oko ovih reka, kao i Tutinska kotlina i Koštan-polje koji zauzimaju 174 km2 površine opštine. Najveća prostranstva, 463 km2, čine tereni Pešterske visoravni i nižih planina (Velike Ninaje, Huma i Jaruta) sa visinama od 1.000 do 1.500 m. Gornja granica naseljenosti je 1.300 m nadmorske visine.

Ne treba propustiti:

- Rafting na Ibru,

- Posjetu Pešterskim teferidžima i obilazak Pešterske visoravni,

- Obilazak manastira “Crna Reka” iz XIII veka,

- Obilazak Godovske i Smolućke pećine,

- Obilazak arheološkog lokaliteta “Gluhavica”,

- Posetu Ribarićkom jezeru, kao i obilazak planina Ponor, Veprnja i Pogled koji je najvisočiji vrh u Srbiji,

- Obilazak najstarije džamije u selu Gradac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *